2022 TaiSPO台北體育用品展

很感謝來台北體育用品展拜訪的客人!除了展示MA601人體組成分析儀的權新黑色系之外,啟德也展示專為外出教練設計的U310攜帶式人體組成分析儀!

2022 TaiSPO exhibition in Taipei
MA601, MA801, U310 Body Composition Analyzer

推薦閱讀

Top