Baby Scale w/Removable Tray

MS4201

符合嬰兒的身型,提高使用安全性。高精度、能量測到最微小的變化,且搭配重量鎖定和扣重功、增加便利性。秤台可拆除,用來量測體重50kg以內的兒童,應用BMI功能追蹤成長曲線。

可加裝身高呎量測嬰兒身高,也能連接熱感印表機使用。

 • ce0434
 • ce-m
 • ce-oiml
 • ce-wifi
加入 宣傳手冊 產品指南
產品規格
貨號

4201.50.10.100

4201.50.10.100-M

量程 50 kg / 110 lb 50 kg
精度

10g < 20kg > 100g

0.02 lb < 44 lb > 0.2 lb

10g < 20kg > 100g

ce 2460 ce 2460    

尺寸s 

整體

560(W) x 325(D) x 145(H) mm

22.0(W) x 12.8 (D) x 5.7 (H) inch

秤台: 

560(W) x 290(D) x 65(H) mm

22.0 (W) x 11.4 (D) x 2.6 (H) inch

量測平台: 

325(W) x 310(D) x 50(H) mm

12.8 (W) x 12.2 (D) x 2.0 (H) inch

重量 4.3 kg (9.5 lbs)
電源  
AA (3號) 電池   變壓器
顯示器 內建
產品功能
功能
 • 符合嬰兒的量測平台
 • BMI (身體質量指數)
 • 重量鎖定
 • 扣重
 • 拆除式量測平台
 • 單位切換 (kg、lb) (非OIML認證版)
資料傳輸  (選配)

設計特色

Adj

配件

HM80DHM80M tp2110ar-2491

相關產品