Digital indicator

DP3710

DP3710數位顯示器提供體重量測、重量鎖定、扣重、身體質量指數(BMI)功能(雙螢幕顯示)。測量結果能用熱感印表機列印,亦可用USB或無線方式傳送至電腦,進行數據管理。

詢問
產品規格
電源 AA (3號) 電池*6 / 充電電池(選配) / 變壓器
資料傳輸 USB,無線傳輸(選配)
熱感印表機 TP2100, TP2100(無線)
搭配機種 MS4910, MS3910, MS4640, MS21NEOV, MS5410, MS5440, MS2350, MS6000, MS6001, MS2504, MS3830